Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2015

Kasvatusviesti 2/2015

Julkaistu 10.6.2015

Samoajien ryhmänohjaajakoulutus on uudistunut

Paremmin samoajia palvelevan ROK:n kurssisisällön löydät osoitteesta toiminta.partio.fi/ajankohtaista/samoajat
Päivittyneessä kurssisisällössä on pyritty keskittymään niihin asioihin, joita samoajaikäinen johtamistehtävässään tarvitsee. Koulutus on laaja, ja se kestää vähintään puoli vuotta. Kurssin päätyttyä samoaja voi hankkia partiopaidan oikeaan taskuun ROK-kurssimerkin sekä saada OK-opintokeskuksen myöntämän opintopisteytetyn todistuksen.
ROK on osa jokaisen samoajan partio-ohjelmaa. Myös muu samoajaohjelma on päivittynyt ja se ilmestyy luettavaksi samalle sivustolle mahdollisimman pian.

Paremmin samoajia palvelevan ROK:n kurssisisällön löydät osoitteesta toiminta.partio.fi/ajankohtaista/samoajat

Lisätietoja tai koulutusta piiriin voi kysellä osoitteesta kaisa.johto@partio.fi.


 

Partio-ohjelman päivittyminen

Partio-ohjelma ei enää ole mitään vuosikausia muuttumattomana pysyvää, vaan sitä päivitetään jatkuvasti. Samoin päivittyvät ohjelman toteuttamista tukevat materiaalit. Syksyllä on saatavilla uunituoreina painotuotteina niin kutsutun Johtajakansion yleinen osuus sekä akelan, sammon ja samoajaluotsin osuudet sekä samoajien aktiviteetit.


 

Partio-ohjelma.fi verkkosivusto valmistuu syksyksi

Neuvottelut toimittajien kanssa on sääty päätökseen ja kasvatusvaliokunta valitsi sivuston toteuttajaksi Geniemin.

Tavoitteena on saada uusi sivusto valmiiksi ennen syksyn toiminnansuunnitteluja ja tässä vaiheessa se näyttäisi onnistuvan hyvin.


 

Kohtaavatko kultturit sinunkin elämässäsi?

Ohjelmapainotus rullaa eteenpäin ja tällä hetkellä ollaan noin puolessa välissä painotusvuotta. Erilaisten toiminta- ja ajatuskulttuurien kohtaaminen on tänä keväänä ja kesän kynnyksellä osoittanut ajankohtaisuutensa ihan yhteiskunnassakin ja tästäkin syystä meidän on partiossakin hyvä ajatella erilaisten kulttuurien eroja. Ohjelmapainotuksen sivuilla käy jatkuvasti vierailijoita ja sinne päivittyy tietoa mitä erilaisimmista aktiviteettimahdollisuuksista. Olethan jo tsekannut miten esimerkiksi toimintavinkkikilpailun ensimmäinen voittaja meripartiolippukunta Lätynkääntäjien (L-SP) Pyöriäiset-lauma teki kulttuureihin tutustuakseen? Tänä kesänä monien retkien ja leirien suunnitelmissa ovat kohdanneet kulttuurit tai tulevat kohtaamaan, muistathan siis lähettää omat vinkkisi toimintavinkkikilpailuun. Tsekkaa lisää ohjelmapainotus.partio.fi


 

Vaeltajaohjelmapäivitys on käynnissä!

Vaeltajaohjelman päivitystiimi tekee tällä hetkellä hurjasti töitä vaeltajaohjelman päivittämiseksi. Tarkoituksenamme on luoda aihealueiden tavoitteiden lisäksi aktiviteettitason tavoitteet, antaen sekä vaeltajille, lippukunnille, että piireille vapaat kädet tehdä aktiviteetit haluamallaan tavalla kunhan kasvatustavoite toteutuu. Lisäksi tulemme luomaan erilaisia toimintavinkkejä aktiviteeteille, helposti lähestyttävistä enemmän työtä vaativiin, jotta vaeltajat voivat oman mielenkiintonsa mukaisesti tehdä joko helpommin/vaativamman aktiviteetin.

Vaeltajille suunnattu vaeltajaohjelmakysely on tuottanut jo lähes 340 vastausta, pidämme kyselyn auki ainakin elokuun loppuun saakka. Kokoonnumme syyskuussa taas päivitysryhmän kanssa ja samalla analysoimme tulokset aiempaa tarkemmin. Tarkoituksenamme olisi julkaista partiojohtaja.fi-nettilehdessä juttu kyselyn yleisistä tuloksista. Lisäksi ajatuksenamme olisi tarjota halukkaille piireille vastauskoonti myös oman piirinsä vastauksista. Myös vaeltajaluotsit ovat saaneet oman kyselynsä vastattavaksi. Jos päivityksestä herää kysymyksiä/kommentteja, olettehan reilusti yhteydessä päivitystiimiin (esim. henna.peltoniemi@partio.fi).


 

Osaamisalueet partiossa

Partiosta hankittua osaamista on pohdittu kolmessa työpajassa. Ollaan päästy kuvassa oleviin osaamisalueisiin. Niitä työstetään lisää kesän aikana. Seuraava mahdollisuus vaikuttaa osaamisalueisiin on Johtajatulilla.

Klikkaa kuvan päällä saadaksesi sen suuremmaksi.

osaamisalueet


 

Partion metsäohjelma

Partion metsäohjelman tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville lapsille ja -nuorille metsäkokemus ja luoda heille hyvä pohja oman luontosuhteen rakentamiselle. Partion metsäohjelma on myös yksi keino ottaa maahanmuuttajalapset ja -nuoret tasavertaisina mukaan paikalliseen yhteisöön ja tarjota heille mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Metsäohjelma tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa.

Metsäohjelma päivittää partio-ohjelman metsään ja luonto- ja retkeilytaitoihin liittyvien ohjelmamateriaaleja vastaamaan tämän päivän monipuolista metsäalaa ja uusiutuvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä. Metsäohjelma näkyy myös Roihulla ja Yrityskylän kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Projektille rekrytoidaan työntekijä ja projektiryhmä kesän aikana. Metsäohjelmaa tehdään yhteistyötä yhteiskuntasuhteiden valiokunnan kanssa.


 

SuomiAreena Porissa 15.-17.7.2015 – Kun koulu ei riitä

http://toiminta.partio.fi/uutiset/toimintakalenteri/suomiareena

Suomen Partiolaisten debatti Kun koulu ei riitä torstaina 16.7. klo 10.30-11.45. Partiolaiset nostavat keskustelussaan esiin erään Porin kuumimmista ja ajankohtaisimmista aiheista. Miten järjestöissä, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä saadut opit voidaan hyödyntää hakiessa töitä tai jatko-opintoja? Onko perinteinen opintopolku tulevaisuuden työntekijälle enemmän uhka vai mahdollisuus? Voiko järjestöillä olla rooli tulevaisuuden koulumaailmassa opettajana?

Keskustelijoina:
Miapetra Kumpula-Natri, Euroopan parlamentin jäsen
Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto
Jani Toivola, kansanedustaja
Hjallis Harkimo, kansanedustaja
Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja
Juontaja:
Maiju Pellikka, toimittaja, partiolainen


 

Johtajatulet on Suomen suurin johtajuusfestari metsässä

Elokuussa kaikki Suomen vaeltajat ja partioaikuiset kokoontuvat samoille tulille Evolle. Johtajatulilla tullaan paremmiksi johtajiksi ja aloitetaan yhdessä se työ, joka tekee partiosta hyvän arvopohjaisen johtajuuden suunnannäyttäjän.Tulilla vietetään myös Roihun etkoja ja aloitetaan valmistautuminen seuraavan kesän suurleiriin. Johtajatulet on metsäretkeilyä huikeimmillaan.

Johtajatulet järjestetään 28.-30.8.2015 Evolla. Ilmoittautuminen on auki ja se päättyy 1.8. Hinta on 70 euroa ja sillä saa miljoonan tähden telttamajoituksen, ruokaa ja elämyksiä sekä upean johtajaohjelman loistokkaiden puhujien siivittämänä.

Ilmoittaudu osoitteessa johtajatulet.partio.fi/ilmoittaudu/

 


 

Partioaiheiset opinnäytetyöt yksissä kansissa

Partiosta vuoden 2014 aikana valmistuneista opinnäytetöistä on koottu vuosikirja. ISSUU-osoite: http://issuu.com/suomenpartiolaiset/docs/tutkimuksia_partiosta2014?e=3577324/12574586

Partio on kiinnostava ja monipuolinen tutkimusaihe ja valmistuneita töitä voidaan hyödyntää partion eri toiminnanalojen kehittämisprojekteissa. Opinnäytetöihin liittyvät kysymykset, aihe-ehdotukset ja valmistuvat työt voi lähettää Timo Sinivuorelle tai Susanna Oksaselle. (@partio.fi)


 

Osaamismerkkejä kehitellään monella tasolla

Mozilla Open badge-konseptiin perustuvat osaamismerkit tekevät tuloaan partioon. Merkkien avulla partiolainen pystyy osoittamaan kompetenssiaan ja kokoamaan siitä näyttöä digitaalisesti. Johtajatulilla kerrotaan, mitä osaamista kuvataan leiriluotsin ja leirilippukunnanjohtajan osaamismerkeillä, joita Roihua varten on kehitteillä. Merkit suunnitellaan yhdessä: SP, RoihuAkatemia ja luottikset. Prosessia johtaa Osaaminen näkyväksi -koordinaatioryhmä..

Partion yleisistä osaamismerkeistä pilottikohteina ovat SOME-osaaja, fasilitointiosaaja ja saavutettavuusosaaja. Nämä valikoituivat piloteiksi yhteisöllisessä työskentelyssä. Tärkeänä kriteerinä oli se, että näistä osaamisista ei saa partiosta kurssitodistusta, mutta osaamisalat ovat tärkeitä toiminnassa. Merkeistä on tarkoitus tehdä eri tason versioita (työnimillä pronssi, hopea ja kulta), jotta voimme merkkienkin avulla toteuttaa nousujohteisuutta.

Järjestöjen yhteinen puheenjohtajan osaamismerkki

Olemme toimiston väki ja luottikset  olleet suunnittelemassa yhteisöllisesti järjestön puheenjohtajan osaamismerkkiä OK-opintokeskuksen vetämässä kokeilussa. Puheenjohtajan osaamismerkki tulee kaikkien halukkaiden haettavaksi partion nettisivulle syksyllä, kunhan saamme partiolle Open Badge Factoryn laajan lisenssin ja sovimme  merkkihakemusten hyväksynnästä.

SOME-kisalla haetaan ideoita partion osaamismerkkeihin

Loppukesän puolella alkaa SOME-kisa, jolla haetaan järjestön ideoita osaamismerkkien aiheista ja ulkoasuista.

Osaamismerkki eroaa tunnustuksen antamisesta sikäli, että merkin saaja hakee merkkiä itse ja sanoittaa haun yhteydessä omaa osaamistaan. Osaamismerkit auttavat partiota organisaationa sanoittamaan toiminnassa syntyvää osaamista monipuolisesti. Osaamismerkit ovat todistuksen vaihtoehto alussa, mutta voi olla, että pian osaamismerkki voi korvata todistuksen. Osaamismerkki vie organisaatiota kohti oppijakeskeistä ajattelua. Monessa oppilaitoksessakin on otettu käyttöön osaamismerkit. Ne soveltuvat hyvin epävirallisen oppimisen osoittamiseen.


 

Avoimet pestit Kasvatusvaliokunnassa:

Ohjaajatyöryhmän jäsen

Ohjaajatyöryhmä selvittää mahdollisuutta muuttaa ohjelma-, koulutus- ja alueohjaajat yhdeksi pestiksi. Sen rinnalla suunnitellaan uutta ohjaajakoulutusta sekä etsitään jäseniä tulevaisuuden ohjaajaryhmään.

Työryhmän esitys tulee päätettäväksi syksyn laajennettuihin valiokuntiin.

Etsimme nyt jäseniä työryhmään, joka suunnittelee tulevia muutoksia. Pesti vaatii mahdollisuutta kokoustaa kerran viikossa viikoilla 33-37 sekä tutustumista aiheeseen etukäteen. Jos työryhmä ei ehdi valmistella muutoksia päätettäväksi syksyn laajennettuun, jatkuu pesti toukokuuhun 2016 vähemmän intensiivisenä.

Työryhmän jäsenyys on paras mahdollisuutesi vaikuttaa tuleviin muutoksiin!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pestiin 14.6. mennessä:

Kirsi “Kipa” Arolainen, 040 742 9666, kirsi.arolainen(a)gmail.com, Ida Ringbom, ida.ringbom(a)partio.fi, Mari “Lätzä” Lähteinen, 044 336 4373, mari.lahteinen(a)gmail.com

Kasvatusvaliokunnan puheenjohtaja

Partiokasvatus käsittää kaiken sen, mitä, miten ja miksi kohderyhmä partiossa tekevät. Kasvatusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa partio-ohjelman kehittäminen, ohjelmamateriaalit, symboliikka ja partiotieto sekä tietenkin piirien ohjelmaryhmien tukeminen.

Kasvatusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja valiokunnan tehokkaasta toiminnasta. Kiinnostaako partion ytimessä toimiminen ja valiokuntatyöskentelyn kehittäminen? Työparina toimii kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen. Tarkasta työnjaosta voidaan sopia.

Lähetä heti hakemus osoitteeseen ida.ringbom@partio.fi. Voidaan myös sähköpostitse sopia tapaamisesta tai puhelusta, jossa voidaan keskustella tarkemmin pestin sisällöstä.

Partiokasvatuksen symboliikkajohtaja

Symboliikkajohtaja vastaa symboliikan nostamisesta yhtä toimivaksi osaksi partiomenetelmää kuin sitoutuminen partion arvoihin, nousujohteisuus, vartiojärjestelmä, tekemällä oppiminen, aikuinen tuki, päivän hyvä työ ja toiminta luonnossa ovat nykyisin.

Symboliikka on osa partiokasvatusta. Symboliikkajohtajana ymmärrät symboliikan sisällölliset tehtävät kasvatuksessa eli symboliikka:
tiivistää ja tuo näkyväksi partion omaleimaista sisältöä pala kerrallaan,
kytkee symbolien käyttäjän ja käyttötilanteen partion yhteisiin merkityksiin,
esittää tunnistettavasti partiolaisen yksilöllisen partiovaiheen,
muodostaa partiolle ominaista ja muista harrastuksista eroavaa ilmettä ja
luo yhteenkuuluvaisuutta ryhmien sisällä ja niiden välillä aina kansainvälistenkin rajojen yli.

Ymmärrät myös symboliikkaan kuuluvan ainakin partion käyttämät asut, merkit, värit, nimikkeet ja tapakulttuurin tarpeellisine ohjeistuksineen sekä niiden taustalla olevat aihekokonaisuudet laajempine yhteyksineen. Myös muun kuin varsinaisen symboliikan sisältämiä symbolisia merkityksiä on syytä pohtia. Näet näissä mahdollisuuksia myös uudistuksille ja parannuksille.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää partiossa annettavaa kasvatusta vastaamalla symboliikan käytöstä partiossa ja toimimalla kasvatusvaliokunnan jäsenenä.

Edellytämme mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa pestin hoitoon. Vuositasolla tehtävien hoitoon kuuluu noin 5-6 viikonloppukokousta, kuukausittain 1-2 iltakokousta (valiokunta sekä oma projektiryhmä) sekä useamman kerran viikossa mahdollisuus johtamiseen ja asioiden suunnitteluun puhelimitse tai sähköpostitse. Pestin kesto on kaksi vuotta.

Lisätietoja pestistä antaa Lotte Malkakorpi, lotte.malkakorpi@partio.fi

Kilpailuryhmän jäsen

Kilpailuryhmä on kasvatustoiminnanalaan kuuluva pysyvä ryhmä, joka huolehtii Suomen Partiolaisten partiotaitojen mestaruuskilpailuista ja tukee piirien kilpailutoimintaa. Keskeisiä toimintoja ovat järjestäjien tukeminen koulutuksen ja valvojajärjestelmän avulla, sekä kisakulttuurin ylläpitäminen ja erityisesti sen kehittäminen.

Haemme kilpailuryhmään kolmea (3) uutta jäsentä. Tehtävät jaetaan vuosittain oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Osa-alueita ovat mm. valvojajärjestelmä, talous, suunnistus, viestintä, Tarkistuspyyntö-lehti sekä useat erilaiset projektit. Lisäksi kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat piirien tukemiseen toimimalla piirikummeina ja ovat mukana toteuttamassa ryhmän järjestämiä vuosittaisia tapahtumia (partiotaitokilpailujen johtajakurssi, KiVa-tapaaminen, Kisakahvila).

Haemme ihmisiä, joilla on palavaa intoa pt-kisoihin. Etuna on kokemus partiotaitokilpailujen järjestämisestä ja/tai piirin kisatoiminnasta sekä kilpailemisesta SM-kisoissa.

Alueellisesti kilpailuryhmään kaivataan edustajaa Pohjanmaalta ja/tai Lapista, mutta hakemukset kaikista partiopiireistä ovat erittäin tervetulleita.

Kilpailuryhmä kokoontuu noin 7 kertaa vuodessa, pääosin Helsingissä. Lisäksi pestiin kuuluu osallistuminen ryhmän järjestämiin tapahtumiin.

Lisätietoja tehtävästä ja sen sisällöstä antaa kilpailuryhmän puheenjohtaja Annakaisa Leussu, puh. 044 321 6052 tai annakaisa.leussu@gmail.com.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen: annakaisa.leussu@gmail.com