Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2015

Kasvatusviesti 5/2015

Julkaistu: 1.12.2015

Leiriluotsien tukeminen Roihulla

Roihulla kiinnitetään huomiota leiriluotsien tukemiseen. Joulukuun alussa ilmestyy leiriluotsien ja leirilippukunnanjohtajien perehdytysmateriaali Roihun verkkosivuille. Siihen on koottu sekä yleisiä luotsaukseen liittyviä asioita, sekä Roihun erityispiirteitä:

  • Linkki piirien järjestämiin luotsikoulutuksiin
  • Professori Veikko Aalbergin esityksiä nuoren kehityksestä
  • Partio-ohjelmakansion ensimmäinen, uusittu osa
  • Käytännön neuvoja ohjaamiseen
  • Kuvaukset siitä, millaista on ikäkausien ohjelma Roihulla
  • Millaista tukea leirilippukunnanjohtajat ja leiriluotsit Roihulla saavat
  • Leirilippukunnan johtajiston tehtävät
  • Ajatuksia siitä, mitä mahdollisuuksia KV-vieraat tarjoavat

Roihun leiriluotsit ja leirilippukunnanjohtajat voivat hakea osaamismerkkiä, joka on uusi keino osoittaa osaamistaan. Osaamismerkistä voi lukea lisää SP:n sivuilta: http://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/osaamismerkit

Roihu tarjoaa kaikkien luotisen tueksi luotsivalmennusta. Luotsivalmentaja tukee leirilippukuntien luotseja osaamismerkin työstämisessä ja auttaa kehittämään kunkin luotsin omaa luotsausosaamista, vaikka ei osaamismerkkiä hakisikaan. Luotsivalmentaja järjestää työpajoja kylän luotseille: noin joka toinen leiripäivä teemoitettua kouluttautumista, ja joka toinen päivä vapaata luotsi-klinikka-toimintaa. Luotsivalmentaja on kyläkohtainen ja varmistaa osaltaan kyläläisten onnistunutta leirikokemusta

Roihulla järjestetään myös SP:n koulutusjärjestelmän mukainen luotsikoulutus heille, jotka eivät ole vielä luotsikoulutusta hankkineet. Koulutus koostuu pääosin pestissäoppimisesta eli osaamismerkistä, ja sen lisäksi tarjolla on perinteisempää koulutusta valituista aiheista. Koulutusta seuraamaan ovat tervetulleita kaikki luotsit, vaikka luotsikurssi olisi jo käytykin.

Luotseille ollaan myös tekemässä työkalua, josta selviää mitä leiriläiset voivat aktiviteeteissa oppia ja keinoja näistä aiheista keskustelemiseen. Luotsityökalua kehitetään tukemaan luotsien ja leiriläisten välistä kommunikaatiota, kasvatustavoitteiden toteutumista ja osaamisen tunnistamista. Työkalu antaa luotsille joukon kommunikaatiovälineitä, joita on tarkoitus käyttää päivittäin leiriläisten kanssa ohjelmien kasvatustavoitteiden toteutumiseksi. Työkalulla pyritään siihen, että leiriläinen tunnistaa ja osaa sanoittaa leirillä oppimiaan taitoja. Työkalu valmistuu toukokuun alussa.

Kaiken tämän toteutuminen on tietysti mahdollista vain, jos luotsivalmentajien ja luotsistaabin pestaaminen onnistuu. Pesti-ilmoitukset löytyvät roihun sivuilta.


Uusia kasvoja partiokasvatuksen pesteissä SP:ssä

Meripartioryhmän puheenjohtaja, Niklas Kumpulainen

”Olen meripartioryhmän uusi puheenjohtaja. Nimeni on Niklas Kumpulainen ja tulen partiolippukunnasta Sjöscoutkåren Vikingarna. Olen ollut mukana meripartiossa sudenpentuiästä saakka eli vuodesta 2002. Luottisurani on alkanut FiSScenin meripartiotoimikunnasta ja sen jälkeen olen liittynyt myös meripartioryhmään. Toivon pystyväni tekemään meidän kaikkien meripartiotoiminnasta entistä parempaa ja näkyvämpää! Minuun saa mielellään olla yhteydessä, jos joku meripartiojuttu mietityttää.”

niklas.kumpulainen@partio.fi

Luonto- ja eräasioiden verkostojohtaja, Mikko ”Mikki” Kutvonen

”Olen uusimaalainen partiojohtaja jonka sydäntä lähellä ovat erityisesti koulutus, erätaidot ja vaeltaminen. Kotilippukuntani on Porvoon Metsänkävijät ja viime vuodet olen toiminut lippukunta toiminnan lisäksi erityisesti KoGi koulutusten parissa. Nyt siis aloitin SP luonto- ja erä asioiden verkostojohtajana.”

mikko.kutvonen@partio.fi


KOHTAUS 2016

Kohtaus järjestetään 1.-3.4.2016 Järvenpään seurakuntaopistolla. Tapahtuma on suunnattu erityisesti piirien ja keskusjärjestön luottamus- ja toimihenkilöille. Kohtaus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää partiota, kouluttautua ja kehittää itseään sekä verkostoitua ja jakaa asioita toisten kanssa. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoistuen, kasvatus- ja aluevaliokuntien yhteistyönä.

Ohjelmassa paljon valinnan varaa, ilman määrättyjä polkuja tai linjoja. Koulutusta, työstöä ja uusia tuulia. Ohjelmassa muun muassa koulutusjärjestelmän peruskorjaus, Ko-Gi-ohjauksen vinkit, monimuotokoulutuksen muotoja, eTyökalut sekä osaamisen sähköiset merkit. Tärkeää kaikille on myös uudistuvat alue-, ohjelma- koulutusohjaajien pestit. Asiaa rekrytoinnista, pestistä, projektin johtamisesta, ohjelmatapahtumien laadusta ja motivoitumisen tukemisesta. Ja tietysti ROKkia! Lisäksi mahdollisuus verkostotapaamisiin perjantaina tai sunnuntaina.

Seuraa Kohtausta Facebookista (https://www.facebook.com/events/364192637079595/)


#partiokuntoon2016

Oletko sinä jo partiokunnossa?

Tavoite: 2000 uutta partioaikuista

#Partiokuntoon2016 on vähän niin kuin juoksukoulu tai elämäntaparemontti. Tulemme julkaisemaan osoitteessa http://parempilippukunta.fi/partiokuntoon2016/ viikottain konkreettisen treeniohjeen, jonka suorittamalla osallistuja pääsee lähemmäs tavoitetta.

Lippukuntien treeniohjelmassa julkaisemme joka viikko ohjeen, vinkin tai tehtävän, jonka tavoitteena on kehittää lippukuntien aikuisrekryä, aikuisten mukaan ottamista ja mukana pitämistä. Aikuisten treeni  soveltuu kaikille partiosta kiinnostuneille aikuisille, niin uusille kuin palaavillekin, jotka kokevat kaipaavansa päivitystä tietoihinsa ja taitoihinsa.’

Molempiin ohjelmiin voi ilmoittautua koska vaan. Ilmoittautuneet saavat vinkit sähköpostiinsa joka viikko. Täältä löydät linkin aikuisten ilmoittautumiseen sekä lippukuntien ilmoittautumiseen. 


Tarpojaohjelma päivittyy vuonna 2016

Samoajaohjelma kävi päivityksessä vuonna 2014, tänä vuonna on vaeltajaohjelman vuoro. Ensi vuonna lähempään tarkasteluun tulee tarpojaohjelma. Päivityksessä tarkastellaan muun muassa tarppojen määrää ja sisältöjä, tasojen roolia sekä mahdollisia osaamismerkkejä. Jokaisen aktiviteettiin on myös tarkoitus kirjoittaa toimivia toteutusvinkkejä, jotta tarpojaryhmää vetävän samoajan on helppo toteuttaa aktiviteetti.
Lippukuntien tarpojaryhmiä vetäville on Kuksan kautta lähtenyt kysely, jolla kerätään palautetta tarpojaohjelman toimivuudesta. Kysely löytyy osoitteesta http://goo.gl/forms/BBksA8bEqa. Samassa yhteydessä lähti myös tarpojavartioille kysely ohjelmasta, se puolestaan löytyy osoitteesta http://goo.gl/forms/Yv7y3dKWI1
Nyt on siis aika antaa palautetta tarpojaohjelmasta. Lomakkeiden lisäksi sitä voi lähettää spostilla suoraan ohjelmankehitysvastaaville osoitteisiin kaisa.johto@partio.fi ja birgitta.edelmann@partio.fi.


Academy 2015 – partion perusasioista yhteiskunnan haasteisiin

Academy on WOSM:n koulutuksellinen lippulaiva-tapahtuma, joka kokooa yhteen partiolaisia ympäri Eurooppaa

Liian harvoin kiinnitämme huomiota partion perusasioihin. Mitä partio on, mitkä ovat sen perusarvot, miksi ja kenelle tätä tehdään. Partiomenetelmä ja partion arvot ovat kaiken toiminnan perusta ja ne myös erottavat partion muista harrastuksista. Mielenkiintoinen aihe johon kannattaa perehtyä vähän jokaisen ikäkaudenkin kanssa.

—-

Partio on myös kasvuympäristö. Tarjoamme lapsille ja nuorille paikan, jossa he voivat ottaa vastuun itsestään ja toisistaan. Partio on ympäristö, jossa nuorilla on mahdollisuus puhua vapaasti ja josta he myös työkalut itsensä auttamiseen ja kehittämiseen. Viime kädessä pitää muistaa, että vaikka partio voi haluta ja yrittää ottaa ison roolin vaikuttamisessa lapsiin ja nuoriin, on kuitenkin heidän oma päätöksensä haluavatko he ottaa opin vastaan. Siksi kaikki partiossa tehtävä onkin tärkeää.

—-

Maailma muuttuu Eskoseni. Koskaan ennen yhteiskunta ja ympäristö eivät ole luoneet niin paljon haasteita. Varsinkin lapsille ja nuorille nämä haasteet voivat olla todella pelottavia. Digitalisaatio on nopeuttanut elämisen rytmiä. Ympäristön kestävyys ja ilmastonmuutos herättävät kysymyksiä. Työttömyys, terveysongelmat tai yksin jäämisen pelko ovat asioita jotka saattavat tehdä tulevaisuudennäkymistä epävarmoja. Väkivalta, erilaiset konfliktit ja sodat asettavat omia uhkakuviaan.

Kaikkien näitten asioitten kanssa painiminen on aikuisellekin aikamoinen tehtävä. Entäpä sitten lapsi tai nuori, joka ottaa mallinsa ympäristöstään. Partio on osa polkua aikuisuuteen. Emme voi vaikuttaa kaikkeen mitä nuorten elämässä tapahtuu, mutta voimme osaltamme tarjota eväät siihen, miten he asioita katsovat ja niiden suhteen toimivat.

Osana maailman lapsista huolehtimisessa on YK:n Lasten oikeuksien sopimus. Se on ihmisoikeussopimus, joka asettaa valtioille VELVOLLISUUDEN tiedottaa lapsen oikeuksista niin lapsille kuin aikuisille. Sopimus sisältää paljon itsestäänselvyyksiä, mutta juuri tuo artikla 42 (Sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan yleissopimuksen periaatteet ja määräykset yleisesti niin aikuisten kuin lastenkin tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti.) tuntuu useinkin jäävän unohduksiin yhteiskunnan niiltä toimijoilta, joiden tehtäviin se kuuluu. Siksi partion osatehtävän pitää olla näistäkin asioista puhuminen

Lasten oikeuksien sopimus:https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/

Academyn delegaation blogi http://thesgacademy.tumblr.com/